BIOLOŠKI SISTEMI I UPRAVLJANJE
Predmet se realizuje u 4. semestru na studijskom programu Biomedicinsko inženjerstvo
 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
 
 
Pošto ispunjene predispitne obaveze važe dve godine, svi studenti koji su ispunili predispitne obaveze i dobili potpis u indeks pre školske 2015/2016, a ne polože ispit do početka letnjeg semestra 2016/2017, kao uslov izlaska na ispit moraće da ispune predispitne obaveze u letnjem semestru 2016/2017 po istim pravilima kao i studenti koji prvi put slušaju predmet. 
 
OBAVEŠTENJE:
Usmeni deo ispita u decembarskom apsolventskom roku će se održati u sredu 27.12.2017. u 10:00 u Maksima Gorkog 26, sprat I, kabinet br. 10.
 
 

 

 

Pretraga