BIOLOŠKI SISTEMI I UPRAVLJANJE
Predmet se realizuje u 4. semestru na studijskom programu Biomedicinsko inženjerstvo
 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
 
 
Pošto ispunjene predispitne obaveze važe dve godine, svi studenti koji su ispunili predispitne obaveze i dobili potpis u indeks pre školske 2015/2016, a ne polože ispit do početka letnjeg semestra 2016/2017, kao uslov izlaska na ispit moraće da ispune predispitne obaveze u letnjem semestru 2016/2017 po istim pravilima kao i studenti koji prvi put slušaju predmet. 
 
OBAVEŠTENJE:
USMENI DEO ISPITA - JUNSKI I JULSKI ISPITNI ROK
Usmeni deo ispita u junskom i julskom roku biće organizovan u 2 termina, u terminu koji je naveden na sajtu studentske službe i nekoliko dana nakon pismenog ispita. 
Usmeni deo ispita u junskom roku održaće se u četvrtak 21.06.2018. od 17:00 u učionici AH4.
 
 

 

 

Pretraga