BIOLOŠKI SISTEMI I UPRAVLJANJE
Predmet se realizuje u 4. semestru na studijskom programu Biomedicinsko inženjerstvo
 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
 
 
Pošto ispunjene predispitne obaveze važe dve školske godine, svi studenti koji su ispunili predispitne obaveze i dobili potpis u indeks školske 2018/2019 ili ranije, a nisu položili ispit, kao uslov izlaska na ispit moraju da ispune predispitne obaveze u letnjem semestru 2020/2021 po istim pravilima kao i studenti koji prvi put slušaju predmet. 
 

OBAVEŠTENJE:

Test 2 i Test 3 će se održati u sredu 3.06.2020. od 18:00, prema sledećem rasporedu

A4: Grupa 1, Grupa 2 i Grupa 3(1-4)

101: Grupa 3(5-8), Grupa 4, Grupa 5

205: Grupa 6, stari studenti

Test 2 obuhata gradivo zaključno sa Performansama sistema u prelaznom režimu.

Test 3 obuhvata gradivo zaključno sa Geometrijskim mestom korena.

 

 

Pretraga