Digitalni upravljački algoritmi u biomedicini
 
Predmet se sluša u zimskom semestru treće godine (petom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Biomedicinsko inženjerstvo, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Predmet se sluša sa fondom časova 3+3. 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
 
 

OBAVEŠTENJE

Studenti koji polažu neke od delova ispita treba da unesu svoje podatke u google sheet PRIJAVA ISPITA maksimalno 3 dana pre zvaničnog termina ispita. Obavezna je prijava ispita na službi.
Ocene za studente koji su već ispunili sve uslove će biti formirane u ponedaljek 30.01.2017. Upis ocena će biti u terminu ispita, pod uslovom da je ispit prijavljen u tom terminu.
 
 
U ISPITNOM ROKU MOGU DA SE POLAŽU MAKSIMALNO 2 TESTA I MAKSIMALNO 2 RAČUNARSKA KOLOKVIJUMA (SAMO 1 RAČUNARSKI KOLOKVIJUM PO ROKU). TESTOVI ĆE BITI ODRŽANI U TERMINIMA ISPITA, A O TERMINU RAČUNARSKIH KOLOKVIJUMA ĆETE BITI OBAVEŠTENI U TOM TERMINU TESTA.
 
 

Pretraga