Digitalni upravljački algoritmi u biomedicini
 
Predmet se sluša u letnjem semestru treće godine (šestom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Biomedicinsko inženjerstvo, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Predmet se sluša sa fondom časova 3+3. 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 

OBAVEŠTENJA

Slušanje predmeta ŠG 2023/2024
U tekućoj školskoj godini važe sledeća pravila za studente koji nisu položili predmet i prenose ga u sledeću godinu, odnosno mogući su sledeći scenariji:
1. Student ima potpis, želi da polaže ispit preko kolokvijuma -  na službi uplaćuje "polaganje preko kolokvijuma"
2. Student ima potpis, neće da polaže preko kolokvijuma, polagaće u ispitnim rokovima  - samo prijavi ispit u roku u kom polaže
3. Student ima potpis, želi da sluša predmet  - na službi uplaćuje slušanje predmeta
4. Student nema potpis, želi da sluša i/ili polaže predmet  - na službi uplaćuje ponovno slušanje predmeta

 

CANVAS platforma
Rezultati ispita, kao i sva obaveštenja vezana za predmet će se nalaziti na sajtu https://canvas.ftn.uns.ac.rs. 

Molimo sve kolege koji su prijavili ponovno slušanje predmeta / polaganje predmeta preko kolokvijuma / polaganje predmeta preko ispita, a nemaju pristup predmetu Digitalni upravljački algoritmi u biomedicini na CANVAS-u, da se upišu na sledeći spisak kako bi bili dodati. Svi nastavni materijali vezani za predmet kao i rezultati kolokvijuma / ispita biće vidljivi samo na platformi CANVAS. Prilikom prijavljivanja potrebno je navesti uns adresu.

 

 

Pretraga