METODE OPTIMIZACIJE
 
Predmet se sluša:
  • u sedmom semestru osnovnih akademskih studija na studijskom programu Mehatronika, sa fondom časova 2+2
  • u šestom semestru osnovnih akademskih studija na studijskom programu Geodezija i geomatika, sa fondom časova 3+3
 
Predavanja i vežbe
dr Željko Kanović, vanredni profesor
Vežbe
dr Željko Bugarinović, asistent
 
 
OBAVEŠTENJA: