MIKROPROCESORSKI UPRAVLJAČKI UREĐAJI
 
Predmet se sluša u zimskom (petom)  semestru treće godine osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
Vežbe
 
OBAVEŠTENJE:
 
ODBRANA PROJEKATA
Odbrana projekata biće održana u sledećim terminima:

Grupa 21: 17.1.2024. u 19:00 u učionici NTP-410

Grupa 22: 19.1.2024. u 16:00 u učionici NTP-410

Grupa 23: 17.1.2024. u 8:45 u učionici NTP-410

Grupa 24: 16.1.2024. u 15:15 u učionici NTP-410

Studenti je potrebno da donesu svoj projekat kao i da pripreme prezentaciju u trajanju od najviše 10 minuta u kojoj će predstaviti svoje rešenje.

U prezentaciji je potrebno pokriti ključne korake u implementaciji rešenja i fokusirati se više na samo rešenje nego na njegovu implementaciju u kodu.

Studenti na odbranu projekta treba obavezno da dođu u termin grupe koja im je dodeljena na službi, bez obzira na to u koji termin su dolazili na vežbe u toku semestra. Maksimalan broj studenata koji će moći da brane projekat u jednom terminu je 12.

 
VAZNO OBAVEŠTENJE!!!!
 
Studenti koji nisu ispunili predispitne obaveze iz predmeta Mikroprocesorski upravljački uređaji i koji praniraju da ispune svoje obaveze ove godine, moraju da prijave ponovno slušanje vežbi na studentskoj službi i da im budu dodeljene grupe, jer, u protivnom, neće moći da prisustvuju vežbama.
 
 

Pretraga