NELINEARNO PROGRAMIRANJE I EVOLUTIVNI ALGORITMI
 
Predmet se sluša:
  • u trećem semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, sa fondom časova 4+3
 
Predmetni nastavnici
dr Zoran Jeličić, redovni profesor
 
Asistenti
Mirna Kapetina, dipl. inž.-master
Vukan Turkulov, dipl. inž.-master
 
 
RAČUNARSKI DEO ISPITA - FEBRUARSKI ROK
Računarski deo ispita u februarskom roku održaće se u sredu 14.02.2018. godine od 10 časova u računarskom centru, učionica L5.
Računarski deo ispita imaju pravo da polažu sve kolege koje nisu položile samo taj deo u toku semetra kao i one kolege koje tog dana ujutru polože pismeni deo.
Ukoliko neko od kolega nije zadovoljan predloženim ocenama treba da se javi da ne bi ocenu prosledili studentskoj službi.
 
 
 
 
OCENE
Trenutno stanje bodova i ocene mogu se pogledati ovdeNačin polaganja ispita sa dodatnim poenima je bio dogovoren i oragnizovan, pre novih pravila o sklairanju ocena. Nova pravila će se primenjivati za sve one, koji ispiti polažu bez računanja predispitnih obaveza.

 

Napomena: Ako se držimo pravila da se koristi sistem koji je pogodoniji za studente, onda bi ranije dogovoreni način polaganja bio značajno povoljniji. Ako 110 poena starih odogvara 100 poena novih, onda bi 95 starih bilo 86 poena novih, što je povoljnije od traženih 91. Novom preraspodelom poena bi se izgubila stimulacija za polaganje preko ispitnih obaveza.

 

 

Pretraga