NELINEARNO PROGRAMIRANJE I EVOLUTIVNI ALGORITMI
 
Predmet se sluša:
  • u trećem semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, sa fondom časova 4+3
 
Predmetni nastavnici
dr Zoran Jeličić, redovni profesor
 
Asistenti
Mirna Kapetina, dipl. inž.-master
Vukan Turkulov, dipl. inž.-master
 
JUNSKI ISPITNI ROK
Pismeni ispit će se održati u subotu u 08:00h, kao što je predviđeno na studentskoj službi. Računarski ispit će se održati u subotu u 10:00h u računarskom centru (sačekati ispred računarskog centra u 09:55h). Računarskom ispitu mogu prisustvovati studenti imaju uslov za to, uključujući i one koji pismeni ispit polože u subotu ujutru.
 
UPIS OCENA
Upis ocena će se održati u utorak, 17.04.2018. u 11h u učionici 206.
 
OCENE
Trenutno stanje bodova i ocene mogu se pogledati ovdeNačin polaganja ispita sa dodatnim poenima je bio dogovoren i oragnizovan, pre novih pravila o sklairanju ocena. Nova pravila će se primenjivati za sve one, koji ispiti polažu bez računanja predispitnih obaveza.

 

Napomena: Ako se držimo pravila da se koristi sistem koji je pogodoniji za studente, onda bi ranije dogovoreni način polaganja bio značajno povoljniji. Ako 110 poena starih odogvara 100 poena novih, onda bi 95 starih bilo 86 poena novih, što je povoljnije od traženih 91. Novom preraspodelom poena bi se izgubila stimulacija za polaganje preko ispitnih obaveza.

 

 

Pretraga