SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA
 
Predmet se sluša u zimskom semestru treće godine (petom semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Tehnička mehanika i dizajn u tehnici, na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistent
 

OBAVEŠTENJA

 

Pretraga