Hardverski interfejsi
 
Predmet se sluša u zimskom  semestru treće godine studija (šestom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnik
 
 
Asistent
 
Obaveštenje
 
Dana 8.3. i 10.3.2023. vežbe iz Hardverskih interfejsa neće biti održane.
 
Usmeni deo ispita u oktobarskom dodatnom roku 2 biće održan u petak 30.9.2022. u 13h u učionici 108 u zgradi FTN.
 

Pretraga