Tehnologije Biomedicinskog Inženjeringa
 
Predmet se sluša u zimskom  semestru treće godine studija (šestom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnik
 
 
Asistent
 
OBAVEŠTENJE:
Pismeni deo ispita u tekućem roku biće održan u utorak, 29.08.2017. u kancelariji br. 10 u Maksima Gorkog 26 u 09.00 časova, dok će usmeni biti u petak, 01.09.2017, u 09.00 u istoj kancelariji.

Pretraga