UPRAVLJAČKI ALGORITMI U REALNOM VREMENU
 
Predmet se sluša u zimskom  semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
dr Milan Rapaić, vanredni profesor
 
 
Asistenti
 
OBAVEŠTENJE
 
Računarski kolokvijum će biti održan u utorak 23.01.2018. Za grupu koja redovno sluša utorkom računarske vežbe kolokvijum počinje u 11.00, a za grupu koja sluša petkom počinje u 12.45.
 

Pretraga