UPRAVLJAČKI ALGORITMI U REALNOM VREMENU
 
Predmet se sluša u letnjem semestru treće godine studija (šestom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnik
dr Željko Kanović, vanredni profesor
 
 
Asistenti
Smilja Stokanović, asistent-master
 
 
OBAVEŠTENJA
 
Junski rok
Ispit u junskom roku će se održati 23. juna od 8 časova u učionici NTP 411.
Molimo sve kolege koje planiraju da izađu u junskom roku na ispit, da se upišu u 
tabelu  (Links to an external site.)i označe koji dio žele da rade (prvi kolokvijum/drugi kolokvijum). 
 
Izrada projekata - Labaratorija NTP 411
Prilikom izrade projekta iz predmeta Upravljački algoritmi u realnom vremenu, na raspolaganju će vam biti učionica NTP 411.
Molimo vas da koristite raspored da biste rezervisali učionicu u određenom terminu, kako ne bi došlo do preklapanja sa drugim timovima.
 
 

       Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljački algoritmi u realnom vremenu će se održati u tri termina:

  • 25.5.2023. od 8 časova,
  • 29.5. 2023. od 16.15 i
  • 1.6. 2023. od 8 časova.

Molimo sve kolege koje planiraju da izađu na drugi kolokvijum da se upišu na spisak u termin koji Vam više odgovara. Maksimalan broj studenata po grupi je 12 osoba. Spisak će biti zaključan u ponedeljak 22.5. u 12 časova.

U ponedeljak 22.5, u terminu predavanja biće održana podjela projekata.
 

 

Pretraga