UPRAVLJAČKI ALGORITMI U REALNOM VREMENU
 
Predmet se sluša u zimskom  semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
dr Milan Rapaić, vanredni profesor
 
 
Asistenti
Miloš Miletić,dipl. inž.
 
 
 
 [22.01.2019] OBAVEŠTENJE
Studenti koji planiraju da polažu neki od delova(Z1,Z2,T1,T2), treba da najave koji deo žele da polažu najkasnije sa istekom vremena za prijavu ispita na studentskoj službi. Maksimalno je moguće polagati jedan računarski kolokvijum i jedan test po roku. Potrebno je prijaviti ispit!
 

Pretraga