UPRAVLJAČKI ALGORITMI U REALNOM VREMENU
 
Predmet se sluša u zimskom  semestru treće godine studija (petom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
dr Milan Rapaić, vanredni profesor
 
 
Asistenti
 
OBAVEŠTENJE
 
Domaći je postavljen na stranu NASTAVNI MATERIJAL
 

Pretraga