UPRAVLJAČKI ALGORITMI U REALNOM VREMENU
 
Predmet se sluša u letnjem semestru treće godine studija (šestom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnik
dr Željko Kanović, vanredni profesor
 
 
Asistenti
Smilja Stokanović, asistent-master
Nikola Gavranović, saradnik u nastavi
 
OBAVEŠTENJA
 
Za odbranu projekta potrebno je pripremiti pisanu dokumentaciju u kojoj je opisan sistem, upravljački algoritam i LabView kod kojim se ostvaruje upravljanje.
Osim toga, potrebno je napraviti kratku ppt prezentaciju u kojoj je opisan sitem i upravljački algoritam. Na odbrani se, pored prezentacije, demonstrira rešenje za upravljanje sistemom.
 
VAŽNO!!! Pismeni ispit i ispravak kolokvijuma biće održani u ponedeljak, 4. 7. u 10 časova u NTP 411,
umesto u subotu, kako je po rasporedu ispita predviđeno
 
Studenti koji žele da koriste HIL simulator za projekat treba da se upišu u tabelu na linku
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UTwESspuHVs1fyBdU0CLUWuNmoG9h7rwfSkCzvex4kg/edit?usp=sharing
 
U delu Nastava, kod materijala za projekte, dodate su slike koje prikazuju raspored ulaza i izlaza za sva četiri projekta.
Izlazi i ulazi kontrolera cRIO spojeni su redom, od DI(DO) 0 do DI(DO) 15, nije potrebnoo nikakvo dodatno ožičavanje!

Pretraga