SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA U ENERGETICI
 
Predmet se sluša u petom semestru osnovnih akademskih studija na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije na smeru Energetska elektronika i mašine i elektroenergetika kao izborni predmet na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
Fond časova 3+3.
 
Predmetni nastavnici
 
Asistent
 
Obaveštenja
 
Usmeni ispit će biti održan u petak 21.02.2020. sa početkom u 9h u prostoriji pored sekretarijata
Departmana za računarstvo i automatiku (pored Drinkomata na glavnom ulazu FTN-a)
 
Rezultati pismenog ispita:
EE186/2017 Milica Ilić................. 23 položila
EE155/2017 Tanja Ristanović................. 13 nije položila
EE125/2017 Milan Vukeljić................. 11 nije položio
 
Uvid u radove će biti održan u terminu usmenog
 
 

Pretraga