SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA U ENERGETICI
 
Predmet se sluša u petom semestru osnovnih akademskih studija na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije na smeru Energetska elektronika i mašine i elektroenergetika kao izborni predmet na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
Fond časova 3+3.
 
Predmetni nastavnici
 
Asistent
 
Obaveštenja
 
 

21.11.2017. Rezultati Test 1 se mogu pogledati u tabeli                                                                     
                               Primedbe na broj bodova se mogu podneti popunjavanjem forme                                             
Odgovori na primedbe se mogu videti u tabeli                                              
 

6.11.2017 - Test I će biti održan u utorak 21.11. u FTN 203 (termin predavanja).                             
Termin 1: 11:15 - 12:00 - Indeksi od 159/2015 i svi indeksi koji nisu /2015
Termin 2: 12:15 - 13:00 - Indeksi od 63/2015 do 158/2015                        
 Termin 3: 13:15 - 14:00 - Indeksi od 1/2015 do 62/2015                            

Pretraga