Knjiga: Aleksandar Erdeljan, Darko Čapko - "Modelovanje i simulacija sistema - sa primerima" , FTN izdavaštvo, Novi Sad 2015.

Praktikum: Darko Čapko, Srđan Vukmirović, Dubravka Bojanić - "Odabrana poglavlja iz modelovanja i simulacije sistema u Matlabu", FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2016.

Pretraga