Rezultati testova i kolokvijuma

Rezultati - generacija 2022/23 (googledoc)

Rezultati - generacija 2021/22 (googledoc)

Rezultati - genearcija 2020/21 (googledoc)

Rezultati - generacija 2019/20 (googledoc)

Rezultati - generacija 2018/19 (googledoc)

Rezultati - generacija 2017/18 (googledoc)

Rezultati - generacija 2016/17 (googledoc)

Rezultati - generacija 2015/16 (googlesheet)

Rezultati - generacija 2015/16 (testovi kod profesora)

 

Rezultati ispita

Rezultati ispita (googledoc)

--------------------------------------------

Rezultati ispita 28.10.2018. (pdf)

Rezultati ispita 30.09.2018. (pdf)

Rezultati ispita 25.09.2018. (pdf)

Rezultati ispita 13.09.2018. (pdf)

Rezultati ispita 01.09.2018. (pdf)

Rezultati ispita 26.05.2018. (pdf)

Rezultati ispita 15.04.2018.(pdf)

Rezultati ispita 17.03.2018. (pdf)

Rezultati ispita 13.02.2018. (pdf)

Rezultati ispita 01.02.2018. (pdf)

Rezultati ispita 08.10.2017. (pdf)

Rezultati ispita 01.10.2017. (pdf)

Rezultati ispita 24.09.2017. (pdf)

Rezultati ispita 12.09.2017. (pdf)

Rezultati ispita 31.08.2017. (pdf)

Rezultati ispita 13.07.2017. (pdf)

Rezultati ispita 26.06.2017. (pdf)

Rezultati ispita 27.05.2017. (pdf)

Rezultati ispita 23.04.2017. (pdf)

Rezultati ispita 18.03.2017. (pdf)

Rezultati ispita 22.02.2017. (pdf)

Rezultati ispita 07.02.2017. (pdf)

Rezultati ispita 10.12.2016. (pdf)

Rezultati ispita 09.10.2016. (pdf)

Rezultati ispita 30.09.2016. (pdf)

Rezultati ispita 12.07.2016. (pdf)

Rezultati ispita 24.06.2016. (pdf)

Rezultati ispita 19.02.2016. (pdf)

Rezultati ispita 12.03.2016. (pdf)

Rezultati ispita 16.04.2016. (pdf)

Rezultati ispita 13.07.2017. (pdf)

Pretraga