1. Milić Stojić: Kontinualni sistemi automatskog upravljanja; Nauka, Beograd
  2. B.Kovačević, Ž.Đurović: Sistemi automatskog upravljanja - zbornik rešenih zadataka; Nauka, Beograd
  3. D.Kukolj, F.Kulić: Projektovanje sistema u prostoru stanja; FTN, Novi Sad
  4. D.Kukolj, V.Bengin, F.Kulić: Osnovi klasične teorije automatskog upravljanja kroz rešene probleme; FTN, Novi Sad
  5. R.C.Dorf, R.H.Bishop: Modern Control Systems; Addison-Wesley, USA
  6. Stari rešeni ispitni rokovi - kopirnica Bonus kod TMD-a
  7. Materijali za računarske i laboratorijske vežbe - Bonus 
  8. Materijali sa predavanja - skripte 

Pretraga