SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA
 
Predmet se sluša u zimskom  semestru treće godine studija (četvrtom semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
dr Zoran Jeličić, redovni profesor
 
 
Asistenti
Milena Petković, dipl. inž.-master
Boris Jakovljević, dipl. inž.-master
 
 
 

Pretraga