1. Milić Stojić, "Kontinualni sistemi automatskog upravljanja", Nauka, Beograd
  2. B.Kovačević, Ž.Đurović, "Sistemi automatskog upravljanja - zbornik rešenih zadataka", Nauka, Beograd
  3. R.C.Dorf, R.H.Bishop, "Modern Control Systems", Addison-Wesley, USA 

Pretraga