PREDAVANJA - skripte i prezentacije

 1. Uvodno predavanje (pdf)
 2. Signali, sistemi i modeli (pdf)
 3. Matematički modeli SAU (pdf), Laplasova transformacija (pdf), prezentacija (pdf)
 4. Karakteristike i performanse SAU (pdf), prezentacije: (Karakteristike pdf), (Performanse pdf)
 5. Funkcija prenosa, algebra funkcije prenosa, Mejsonovo pravilo (pdf), prezentacija (pdf) 
 6. Algebarski kriterijum stabilnosti (pdf), prezentacija (pdf)
 7. Regulatori (pdf), On-off regulacija (pdf)
 8. Digitalni sistemi automatskog upravljanja (pdf)

VEŽBE - skripte

Tablica Laplasovih transformacija pdf

 1. Uvodni zadaci (pdf) 
 2. Laplasova transformacija (Laplasova, inverzna Laplasova transformacija, primena) (pdf)
 3. Karakteristike i performanse SAU. Greška u ustaljenom stanju (pdf)
 4. Funkcija prenosa, algebra funkcije prenosa, Mejsonovo pravilo (pdf)
 5. Algebarski kriterijum stabilnosti (pdf

ISPITNA PITANJA (pdf)

 

Pretraga