Predmet se sluša u zimskom  semestru druge godine studija (trećem semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Računarstvo i automatika Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnik
dr Aleksandar Erdeljan, redovni profesor
 
 
Asistenti
Marko Pejić, asistent
 
 

[4.12.2022.] U nastavku se nalazi raspored po učionicama studenata smera Računarstvo i automatika za današnji kolokvijum u 14:30. Potrebno je doći najmanje 10 minuta ranije, kako bismo vas rasporedili po učionicama.

Učionica: Brojevi indeksa

A1: RA 1-56 /2021

A2: RA 57-102 /2021

A3: RA 103-133 /2021

A4: RA 134-164 /2021

203: RA 165-201 /2021

204: RA 202-238 /2021

205: ostali i stari studenti

208: stari studenti

https://canvas.ftn.uns.ac.rs/courses/163/announcements/396
 

[29.11.2022.] Prijava za prvi kolokvijum vrši se upisom u sledeću tabelu, sa rokom za upis do petka 02.12.2022. Mole se svi studenti da sa X označe isključivo deo koji će raditi u terminu kolokvijuma (test i/ili zadatke), kako bismo mogli na što kvalitetniji način da organizujemo samu izradu testova i kolokvijuma. Ukoliko se upišete u tabelu i u međuvremenu na bilo koji način predomislite, molimo vas da ažurirate podatke u tabeli.

[27.11.2022] Kolokvijum 1. iz predmeta Modeliranje i simulacija sistema na studijskom programu Računarstvo i automatika će biti organizovan 4.12.2022. (nedelja) u 14:30, a na studijskim programima Primenjeno softversko inženjerstvo i Merenje i regulacija će biti organizovan 10.12.2022. (subota) u 18:00. U istom terminu će se raditi i Test 1 koji se odnosi na predispitne obaveze. Kolokvijum nije obavezan, dok su položene predispitne obaveze preduslov za polaganje ispita. Ranije položene predispitne obaveze (odnosi se na studente ranijih generacija) i dalje važe. Naknadno će biti objavljen raspored učionica.

[28.09.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 27.09.2022. nalaze se u sekciji Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen putem studentskog web servisa.

[21.09.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 20.09.2022. nalaze se u sekciji Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen putem studentskog web servisa.

[14.09.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 13.09.2022. nalaze se u sekciji Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen putem studentskog web servisa.

[07.09.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 06.09.2022. nalaze se u sekciji Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen putem studentskog web servisa.

[31.08.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 30.08.2022. nalaze se u sekciji Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen putem studentskog web servisa.

[14.07.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 13.07.2022. nalaze se u sekciji Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen putem studentskog web servisa.

[27.06.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 23.06.2022. nalaze se u sekciji Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen.

 

[24.01.2022.] Na sajt predmeta postavljena je tabela sa bodovima osvojenim tokom semestra. Tabela se nalazi ovde.

Definisana je granica USLOVNO POLOŽENIH testova na 13.5 bodova. Svi koji imaju između 13.5 i 15 bodova su uslovno položili testove (u tabeli označeni zelenom bojom). Uslovno položen test znači da je neophodno polagati dodatni test prilikom prvog pojavljivanja u ispitnom roku (bilo kom ispitnom roku u toku godine). Test će se sastojati od 10 do 15 pitanja koja će da pokriju čitavo gradivo iz predmeta i može se polagati samo jednom. Potrebno je osvojiti bar 51% bodova da bi se dodatni test smatrao položenim. Položen dodatni test znači da će se studentu računati ukupno 15 bodova na testovima (što je i bio uslov za položene predispitne obaveze).

Dodatni testovi se mogu polagati do početka nove školske godine. Ako se do tada ne iskoristi ova šansa, onda je neophodno ponovo polagati testove u redovnim terminima kolokvijuma u toku semestra sa novom generacijom studenata koja će slušati ovaj predmet.

Svi koji imaju manje od 13.5 bodova nemaju uslov za izlazak na ispit, te su u obavezi da ponovo polažu testove sledeće školske godine (u tabeli označeni crvenom bojom).

Svi sa 15 i više bodova su položili predispitne obaveze.

DODATNA NAPOMENA ZA ISPITNE ROKOVE: Ukoliko u ispitnom roku polažete i zadatke i teoriju, da bi se pregledala teorija neophodno je da položite zadatke. Ukoliko se desi da položite zadatke, a ne položite teoriju, onda vam se ni bodovi sa zadataka (osvojeni u tom ispitnom roku) ne računaju.

Pretraga