Predmet se sluša u zimskom  semestru druge godine studija (trećem semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Računarstvo i automatika Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnik
dr Aleksandar Erdeljan, redovni profesor
 
 
Asistenti
Damir Đozić, asistent
Vesna Pavković, asistent
Ilija Kamenko, asistent
Obaveštenje 9.11.2017:
Održavanje testova (datumi početaka radnih sedmica):
1. 06.11.2017. (održano)
2. 20.11.2017. (ipak pomereno zbog progresa sa gradivom)
3. ~~ biće određeno kasnije
4. ~~ biće određeno kasnije
Održavanje kolokvijuma (datumi početaka radnih sedmica):
1. 27.11.2017.
2. 15.01.2018.
Testovi i kolokvijumi se održavaju u terminima lab. vežbi.
 
Obaveštenje 23.10.2017:
Rezultati pismenog dela ispita održanog 22.10.2017. i termin usmenog (gdoc). Link na tabelu za prijavu je dat u okviru taba Rezultati ispita.
 
Obaveštenje 04.10.2017:
Rezultati pismenog dela ispita održanog 03.10.2017. i termin usmenog (gdoc). Link na tabelu za prijavu je dat u okviru taba Rezultati ispita.

Pretraga