Predmet se sluša u zimskom  semestru druge godine studija (trećem semestru) osnovnih akademskih studija na studijskom programu Računarstvo i automatika Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnik
dr Aleksandar Erdeljan, redovni profesor
 
 
Asistenti
Damir Đozić, asistent
Vesna Pavković, asistent
Ilija Kamenko, asistent
 
 
Obaveštenje 14.01.2018:
Stari studenti (ukoliko ih ima) treba da dođu u termin kolokvijuma u ponedeljak (15.01.2018.) u 7:00 u A2-4A.
 
Obaveštenje 5.12.2017:
Održavanje testova (datumi početaka radnih sedmica):
3. 18.12.2017.
4. 8.1.2018.
Održavanje kolokvijuma (datumi početaka radnih sedmica):
2. 15.01.2018.
Testovi i kolokvijumi se održavaju u terminima lab. vežbi.
 
Obaveštenje 26.11.2017:
Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.11.2017. nalaze se ovde. Usmeni deo ispita održaće se 30.11.2017. (četvrtak) u kancelariji 219 u Jugodrvu, sa početkom u 09:00h.
 
Obaveštenje 23.10.2017:
Rezultati pismenog dela ispita održanog 22.10.2017. i termin usmenog (gdoc). Link na tabelu za prijavu je dat u okviru taba Rezultati ispita.
 
Obaveštenje 04.10.2017:
Rezultati pismenog dela ispita održanog 03.10.2017. i termin usmenog (gdoc). Link na tabelu za prijavu je dat u okviru taba Rezultati ispita.

Pretraga