Rezultati drugog kolokvijuma (google sheet) - bez teorije. Rezultati praznih svesaka nisu upisivani u tabelu kao "NP" (upisivani su samo oni studenti koji su pokušali da rade kolokvijum ali nisu uspeli). Za prazne sveske se podrazumeva da Nisu Položili.

Rezultati prvog kolokvijuma (google sheet)

Rezultati ispita (google sheet).

Prijava za usmeni (google sheet)

Pretraga