Osnovni udžbenici kojima je pokriveno gradivo predmeta su:

  1. Karl Johan Åström, Björn Wittenmark: "Adaptive Control Systems"
  2. Milan R. Rapaić, Zoran D. Jeličić: "Linearni regulatori i estimatori"

 

Kao osnovnu literaturu iz oblasti računarski upravljanjih sistema automatskog upravljanja preporučujemo

  1. Karl Johan Åström, Björn Wittenmark: "Computer Controlled Systems -- Theory and Design", 3rd Edition, Prentice Hall 1997.
  2. Milić R. Stojić: "Digitalni upravljački sistemi", 5. izdanje, Akademka misao, Beograd, 2004.
  3. Milić R. Stojić: "Sistemi automatskog upravljanja"
  4. R. C. Dorf, R. H. Bishop: "Modern Control Systems", 11th Edition, Prentice Hall, 2008

 

 

Osnovni elementi programiranja u programskom okruženju NI LabVIEW mogu se naći u

Principi projektovanja i implementacije softvera za NI cRIO platformu mogu se naći u 

Pretraga