ADAPTIVNO I NAPREDNO UPRAVLJANJE
 
Predmet se sluša u zimskom  semestru prve godine master studija na Usmerenju za Automatiku i upravljanje sistemima,
Odseku za Automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnici
 
 
Asistenti
 
 
 

Pretraga