Predavanja

L0. Uvodni predavanje: prezentacija

L1. Principi identifikacije parametara. Metod najmanjih kvadrata:  prezentacija

 

Materijali sa vežbi

 

Pretraga