1. Materijali sa predavanja i vežbi
  2. Mykel J. Kochenderfer and Tim A. Wheeler - Algorithms for Optimization (The MIT Press)
  3. J. Petrić, S. Zlobec - Nelinearno programiranje
  4. Ž. Kanović, Z. Jeličić, M. Rapaić - Evolutivni optimizacioni algoritmi u inženjerskoj praksi
  5. B. Vujanović, D. Spasić - Metodi opitmizacije

 

 

Pretraga