• Rezultati kolokvijuma 2 Uvid u radove u ponedeljak, 15.1. u 12.10 u kancelariji 021-2 (preko puta dežurnog šaltera studentske službe). Upisani su bodovi samo studentima koji su položili kolokvijum. Usmeni za sve studente, koji su položili oba kolokvijuma, a nisu položili teoriju i imaju pravo na potpis, biće održan u sredu, 17. 1. u terminu predavanja. Svi koji nisu položili nijedan kolokvijum, ispit polažu jedinstveno (nema deljenja ispita). Rok važenja kolokvijuma i testova je prvi ispitni rok u septembru. Ocene će biti upisane u spisak kada se završe računarske vežbe.

  • Pregled rezultata E2 sa ispitom održanim 8. 2.  Uvid u radove u petak, 9. 2. u 10 časova u Maksima Gorkog 26, kancelarija 1, prvi sprat. Usmeni ispit i upis ocena iz januarskog roka biće održan u sredu, 14. 2. u 11 časova u amfiteatru A3.

  • Rezultati ispita održanog 24. 3. 2018. Usmeni će biti održan u četvrtak, 29. 3. u 10.30 časova u učionici G2-2 na Mašinskom institutu

  • Rezultati ispita održanog 12. 4. 2018. Usmeni će biti održan u utorak, 17. 4. u 11 časova u učionici 206.

Pretraga