METODE OPTIMIZACIJE
 
Predmet se sluša u petom semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu Računarstvo i automatika, sa fondom časova 4+4
 
Predavanja
 
 
 
 
 
 

OBAVEŠTENJA:

CANVAS platforma
Rezultati ispita, kao i sva obaveštenja vezana za predmet će se nalaziti na sajtu https://canvas.ftn.uns.ac.rs.

 

*** OBAVEŠTENJE ZA STARE STUDENTE - CANVAS ***

Molimo sve kolege koji su prijavili ponovno slušanje predmeta/polaganje predmeta preko kolokvijuma/polaganje predmeta preko ispita, a nemaju pristup predmetu Metode optimizacije na CANVAS-u, da se upišu na sledeći spisak kako bi bili dodati. Svi nastavni materijali vezani za predmet kao i rezultati kolokvijuma/ispita biće vidljivi samo na platformi CANVAS.

 

Pretraga