METODE OPTIMIZACIJE
 
Predmet se sluša u petom semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu Računarstvo i automatika, sa fondom časova 4+4
 
Predavanja
dr Zoran Jeličić, redovni profesor
dr Milan Rapaić, vanredni profesor
 
Vežbe
dr Boris Jakovljević, docent
Mirna Kapetina, dipl. inž.-master
Sladjana Lazarevic, dipl. inž.-master
Stefana Jocić, dipl. inž.-master
Vukan Turkulov, dipl. inž.-master
 
 
OBAVEŠTENJA:
 
U SREDU, 22. 11. NEĆE BITI ODRŽANA PREDAVANJA NI AUDITORNE VEŽBE ZA 31 I 32 GRUPU (TERMIN OD 12.15-13.45)
OD 27.11. DO 1. 12. NEĆE BITI AUDITORNIH VEŽBI, OSIM ZA GRUPE 31 I 32, KOJE ĆE IMATI VEŽBE PO RASPOREDU (SREDA, 29. 11. OD 12.15-13.45)
 
PRVI KOLOKVIJUM BIĆE ODRŽAN U SUBOTU, 18. 11. SA POČETKOM U 14 ČASOVA U AMFITEATRIMA FTN-A
 
TEST 1 biće održan u prvom terminu vežbi u nedelji od 13. do 17. novembra!
 
Računarske vežbe počinju od ponedeljka, 20. 11. Raspored održavanja vežbi i spisak studenata po grupama možete pogledati OVDE

 

Pretraga