METODE OPTIMIZACIJE
 
Predmet se sluša:
  • u petom semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu Računarstvo i automatika, sa fondom časova 4+4
  • u sedmom semestru osnovnih akademskih studija na studijskom programu Mehatronika, sa fondom časova 2+2
  • u šestom semestru osnovnih akademskih studija na studijskom programu Geodezija i geomatika, sa fondom časova 3+3
 
Predavanja
dr Zoran Jeličić, redovni profesor
 
Vežbe
Sladjana Lazarevic, dipl. inž.-master
 
OBAVEŠTENJA:
 

DRUGI TEST ZA STUDENTE GEODEZIJE I GEOMATIKE BIĆE ODRŽAN U PONEDELJAK, 12. 6. U 14:00 ČASOVA U SALI 207

DRUGI KOLOKVIJUM BIĆE ODRŽAN U ČETVRTAK, 15. 6. U 19:00 ČASOVA U AH1-A (FTN, 4. SPRAT)

NADOKNADA RAČUNARSKIH VEŽBI MOGUĆA JE U ČETVRTAK, 15. 6. U 8:30 U RAČUNARSKOM CENTRU
 

Pretraga