METODE OPTIMIZACIJE
 
Predmet se sluša u petom semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu Računarstvo i automatika, sa fondom časova 4+4
 
Predavanja
 
 
Vežbe
 

OBAVEŠTENJA:

CANVAS platforma
Rezultati ispita, kao i sva obaveštenja vezana za predmet će se nalaziti na sajtu https://canvas.ftn.uns.ac.rs.

Prvi kolokvijum (26. 11. 2022.)
Prvi kolokvijum će biti održan 26. 11. 2022. u 11:00. Spisak studenata raspoređenih po učionicama možete naći na sledećem spisku.
Napomena za stare studente: Molimo stare studente koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma da svoj status regulišu sa studentskom službom (polaganje preko kolokvijuma / ponovno slušanje).

Prijava za prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum će biti održan 26. 11. u 11:00. Molimo sve kolege koje planiraju da polažu kolokvijum da se upišu na spisak. Spisak će ostati otvoren do 22. 11. do 10:00.
Napomena za stare studente: Molimo stare studente koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma da svoj status regulišu sa studentskom službom (polaganje preko kolokvijuma / ponovno slušanje).

Obaveštenje za stare studente - računarske vežbe
Molimo stare studente koji žele da pohađaju računarske vežbe, a uplatili su ponovno slušanje predmeta, da se upišu na spisak kako bi bili raspoređeni u termine.
Računarske vežbe za stare studente će biti održavane u terminima navedenim u spisku.

Vežbe od 14. 11. 2022.
Od 14. 11. 2022. auditorne vježbe će se izvoditi u sljedećim terminima:
           - (1, 2, 3) - petak 16:15 - 17:45, NTP - 417
  - (4, 5, 6) - petak, 10:30 - 12:00, 108
- (7, 8) - utorak, 15:45 - 17:15, 105
                       - (21, 22, 23, 24) - sreda, 17:15 - 18:45, MI G2-1
                     - (31, 32, 33, 34) - sreda, 7:00 - 8:30, NTP -417
            - (1, 2, 3) MiR - utorak, 18:30 - 20:00, 103

Računarske vežbe će se održavati u terminima računarskih vežbi prema zvaničnom rasporedu fakulteta.
 

Termini održavanja vežbi
U prvom delu kursa, vežbe će se izvoditi prema sledećem rasporedu:

1. grupe (1, 2, 3)
- ponedeljak, 7:30 - 9:00, učionica 109A
- petak, 16:15 - 17:45, učionica NTP - 417
 
2. grupe (4, 5, 6) 
- sreda, 7:00 - 8:30, učionica NTP - 418
- petak, 10:30 - 12:00, učionica 108
 
3. grupe (7, 8)
- utorak, 15:45 - 17:15, učionica 105
- petak, 17:50 - 19:20, učionica NTP - 417
 
4. grupe (21, 22, 23, 24)
- ponedeljak, 19:15 - 20:45, učionica 203
- sreda, 17:15 - 18:45, učionica MI G2-1
 
5. grupe (31, 32, 33, 34)
- sreda, 7:00 - 8:30, učionica NTP - 417
- četvrtak, 19:00 - 20:30, učionica 310
 
6. grupe (1, 2, 3) - MiR
- utorak, 18:30 - 20:00, učionica 103
- petak, 7:30 - 9:00, učionica 109A
 
Od sredine semestra kreću računarske vežbe koje će se izvoditi u terminu sa rasporeda koji je označen kao računarske vežbe. 
 
Termini kolokvijuma
  • Kolokvijum 1 će biti održan 26. 11. 2022. u 11:00.
  • Kolokvijum 2 će biti održani 14. 1. 2023. u 11:00.

Pretraga