METODE OPTIMIZACIJE
 
Predmet se sluša u petom semestru osnovnih akademskih studija na Studijskom programu Računarstvo i automatika, sa fondom časova 4+4
 
Predavanja
dr Zoran Jeličić, redovni profesor
dr Milan Rapaić, vanredni profesor
 
Vežbe
dr Boris Jakovljević, docent
Mirna Kapetina, dipl. inž.-master
Sladjana Lazarevic, dipl. inž.-master
Stefana Jocić, dipl. inž.-master
Vukan Turkulov, dipl. inž.-master
 
 
OBAVEŠTENJA:
 
NAČIN POLAGANJA ISPITA SA DODATNIM POENIMA BIO JE DOGOVOREN I ORGANIZOVAN PRE NOVIH PRAVILA O SKALIRANJU OCENA. NOVA PRAVILA PRIMENJIVAĆE SE ZA SVE ONE KOJI ISPIT POLAŽU BEZ RAČUNANJA PREDISPITNIH OBAVEZA.
 
OBJAŠNJENJE: AKO SE DRŽIMO PRAVILA DA SE KORISTI SISTEM KOJI JE POVOLJNIJI ZA STUDENTE, ONDA BI RANIJE DOGOVORENI NAČIN POLAGANJA BIO ZNAČAJNO POVOLJNIJI. AKO 120 STARIH POENA ODGOVARA 100 NOVIH POENA, ONDA BI 91 STARI POEN ODGOVARAO 76 NOVIH POENA. NOVOM PRERASPODELOM POENA BI SE IZGUBILA STIMULACIJA ZA POLAGANJE PREKO PREDISPITNIH OBAVEZA.
 
Pregled rezultata sa laboratorijskih vežbi možete pogledati OVDE

 

Pretraga