Predavanja 2022/2023:
 • Primeri pitanja za Test 1 su ovde

 

Ispitna pitanja (postavljeno 24.1.2020)

Predavanja 2021/2022:

Slajdovi sa predavanja

----------------------------------------------------------------------------------

Vežbe 2021/2022:

 1. Uvod u Julia programski paket
 2. Osnove crtanja grafika - Plots
 3. Mehaniči translatorni sistemi. Mehanički rotacioni sistemi. Numeričko rešavanje ODJ - DifferentialEquations
 4. Laplasova transformacija. Funkcija prenosa
 5. Analiza ponašanja modela u prostoru stanja. KonverzijeUpoznavanje sa paketom ControlSystems
 6. DiskretizacijaLinearizacija
 7. Algebra funkcije prenosa
 8. Sistemi opisani blok dijagramima
 9. Greška u ustaljenom stanju. Stabilnost

----------------------------------------------------------------------------------

Dodatni materijali:

-----------------------------------------------------------------------------------

Stari materijali:

-----------------------------------------------------------------------------------

Predavanja 2020:

 • Prezentacije: Grupa 1 (zip), Grupa 2 (zip), Grupa 3 (zip)
 • Julija kolekcija (zip)

Predavanja 2019:

 • Julija - Osnove (html spakovan u zip)
 • Osnove rešavanja ODJ u Juliji (html spakovan u zip)
 • Modeliranje (pdf)
 • Translatorni mehanički sistemi (pdf)
 • Rotacioni mehanički sistemi (pdf)
 • Primeri mehaničkih sistema (pdf)
 • Elektro-mehanički sistemi (pdf)
 • Matematički modeli (pdf)
 • Osobine Laplasove transformacije (pdf)  
 • Analiza ponašanja linearnih modela (pdf)
 • Vremenski diskretni modeli (pdf), Diskretizacij au Juliji (zip)
 • Simulacija sistema (pdf), Simulacija u Juliji (zip), CS u Juliji (zip)
 • Numeričko rešavanje ODJ (pdf), ODJ u Juliji (zip)
 • Složeni linearni modeli (pdf)
 • Upravljanje (pdf
 • PID regulator (pdf

 • Stabilnost sistema - algebarski kriterijumi (pdf

 • Stabilnost sistema - Nyquist (pdf

 • Stabilnost sistema - Bode (pdf

 • Stabilnost sistema u Juliji (html -> zip

 • Kontrolabilnost i opservabilnost (pdf

VEŽBE 2020:

Tablica Laplasovih transformacija

Auditorne:

Računarske:

Pretraga