Predmet se sluša u zimskom semestru druge godine studija (trećem semestru) osnovnih akademskih studija na Odseku za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
 
Predmetni nastavnik
dr Aleksandar Erdeljan, redovni profesor
 
 
Asistenti


OBAVEŠTENJA:

[17.07.2020.] Rezultati ispita održanog 15.07.2020. su ovde.

[30.06.2020.] Rezultati ispita održanog 27.06.2020. postavljeni su u okviru taba Rezultati ispita.

VAŽNO OBAVEŠTENJE [1.6.2020.]

Usmeni deo ispita će se u dolazećim ispitnim rokovima polagati u zvaničnim terminima održavanja ispita, kada se polažu zadaci. Na teorijska pitanja će se odgovarati u pismenoj formi (za svako od tri ispitna pitanja će biti definisana podpitanja na koja treba odgovoriti).

Studenti koji su imali pravo da polažu usmeni u aprilu, mogu na opisani način polagati usmeni deo ispita u jednom od tri dolazeća roka: aprilskom, junskom ili julskom roku.

Oni koji polažu pismeni deo ispita (zadaci) mogu odgovarati i na teorijska pitanja (na opisani način). Takođe, na samom početku ispita se mogu izjasniti da taj usmeni žele da polažu u narednom roku (tada neće dobiti pitanja i položen pismeni će važiti u dva naredna roka).  

Ostala pravila oko polaganja ispita i dalje važe.

Polaganje bilo kog dela ispita se mora prijaviti Studentskoj službi.

 

OBAVEŠTENJA:

[18.2.2020.] Rezultati ispita održanog 14.2.2020. nalaze se u okviru taba rezultati ispita. Usmeni deo ispita biće održan 19.2.2020 (sreda) u 16h u učionici FTN 103.

[9.2.2020.] Konsultacije kod nastavnika će biti u četvrtak 13.2.2020. u 17:15 u trećoj sobi u prizemlju hola fakulteta gledano od lifta-stepeništa.

[6.2.2020.] Mole se studenti da se prijave za usmeni na linku prijava za usmeni.

[5.2.2020.] Rezultati ispita održanog 2.2.2020. nalaze se u okviru taba rezultati ispita. Usmeni deo ispita biće održan 7.2.2020 u 16h u učionici FTN 108A.

[31.1.2020.] Konsultacije kod nastavnika će biti u utorak 4.2.2020. 9-10h u drugoj sobi u prizemlju hola fakulteta gledano od lifta-stepeništa.

[25.01.2020.] Rezultati drugog testa su uneti u tabelu sa rezultatima kolokvijuma. Studenti koji su osvojili 4 ili 4,5 poena u zbiru sa oba testa su uslovno položili testove, tako da se mogu prijaviti za polaganje ispita i na usmenom će imati dodatna pitanja. Uvod u rezultate testa će biti u ponedeljak 27.1.2020. u 17h u sobi 2 u prizemlju zgrade fakulteta levo od lifta.

[24.01.2020.] Nova ispitna pitanja se nalaze na stranici nastavnog materijala. "Stari studenti" mogu odgovarati na ranija ispitna pitanja.

[20.01.2020.] Rezultati drugog kolokvijuma nalaze se OVDE. Uvid u radove održaće se 22.01.2020. od 17:00h do 18:00h. Sačekati kod studentske službe.

[15.01.2020.] Drugi kolokvijum održaće se 18.01.2020. (subota) sa početkom u 12:00h u amfiteatrima A2 i A4.

[12.12.2019.] Rezultati prvog kolokvijuma nalaze se OVDE.

[04.12.2019.] Prvi kolokvijum održaće se 08.12.2019. (nedelja) sa početkom u 07:45h u učionicama 203 i 204. Raspored studenata po učionicama nalazi se OVDE. Mole se studenti da poštuju dati raspored. Ukoliko neko nije na datom spisku raspoređen je u učionicu 204. Nije dozvoljena upotreba tablica Laplasovih transformacija.

[26.11.2019.] Grupne konsultacije održaće se 27.11.2019. (sreda) u učionici 309 sa početkom u 19:30h.

[22.11.2019.] U okviru odeljka Primeri ispita postavljen je primer prvog kolokvijuma.

[05.11.2019.] VAŽNO!

Polaganje (pismeni i usmeni deo ispita) za studente koji su ranije odslušali predmet se neće promeniti. Na pismenom ispitu će biti odvojeni zadaci za tekuće i “stare” studente.

Kolokvijumi će imati zadatke iz ovogodišnjeg gradiva. “Starim” studentima se ne uskraćuje mogućnost polaganja pismenog dela ispita preko kolokvijuma, ali će tada raditi zadatke prema ovogodišnjem gradivu. Takođe, “stari” studenti mogu izabrati da na pismenom delu ispita polažu zadatke iz ovogodišnjeg gradiva.

[04.11.2019.]

Datumi održavanja kolokvijuma u školskoj 2019/2020 godini:

08.12.2019. - Prvi kolokvijum

18.01.2020. - Drugi kolokvijum

[29.10.2019.]

Rezultati pismenog dela ispita održanog 27.10.2019. nalaze se u okviru taba Rezultati ispita. Usmeni deo ispita održaće se 30.10.2019. (sreda) sa početkom u 18h u učionici 110 JugodrvoPotrebno je upisati se u tabelu Prijava za usmeni koja se nalazi u okviru taba Rezultati ispita.

[18.10.2019.]

Mole se studenti da se upišu na SPISAK u odgovarajući termin u kome su odslušali računarske vežbe u toku nedelje od 14.10. do 18.10.

Pretraga