RAČUNARSTVO I AUTOMATIKA

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

 

1. semestar

 

 

  • Lokacijsko bazirani servisi
  • Geosenzorske mreže
  • Daljinska detekcija i računarska obrada slike
  • Vizuelizacija geoprostornih podataka
  • Geoportali i geoprostorni sevisi

 

2. semestar

Pretraga